یکی از بخش های مهم و اصلی آرایش روزانه خانم ها خط چشم کشیدن است. به طور کلی خط چشم ها انواع گوناگونی دارند که می توان به خط چشم های مدادی، مایع، کرمی، ژله ای و … می توان اشاره کرد. اگر چشم های درشت را زیبا آرایش کنید می توانید زیبایی زیادی را به صورت خود ببخشید اما هر چشم با توجه به فرمی که دارد خط چشم خاصی دارد و با توجه به مدل و حالت چشم تان مدل خط چشمتان نیز متفاوت است. رنگ مشکی از پر طرفدارترین خط چشم ها است که به همه خانم ها می آید چرا که اکثر ما چشم هایی مشکی داریم اما استفاده از خط چشم های رنگی نیز جلوه ای زیبا به چشم ها و آرایش ما می دهد.
رهگ ارغوانی، سبز و قرمز در شب خط چشمی قابل توجه برای شما می سازد. اگر چشمان شما خیلی پهن است خط چشم را از گوشه داخلی پلک شروع نمایید. اگر چشم های گرد دارید خط چشم خود را مقداری مقداری از پلک ها به سمت بیرون بکشید. اگر چشم های شما گود است خط چشم خود را با یک خط نازک بکشید.