صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'آرایش اروپایی'

بهترین سبک های آرایشی و انواع آن

بهترین سبک های آرایشی و انواع آن سبک های آرایشی بسیار متنوع و وسیع و پیچیده هستند و برای اینکه تسلط کامل به همه آنها داشته باشیم، نیازمند تجربه فراوان هستیم. سبک های آرایشی بر اساس چگونگی استفاده از رنگ و توازن میان آرایش قسمت های مختلف اجزای صورت دسته بندی می شوند. در دنیای میکاپ، سبک های مختلف و معروفی وجود دارد که می توان به سبک های آرایش